Foro d'estudi, promocio y defensa de la llengua valenciana

Hui estem a 15 Sep 2019, 21:18

Totes les hòres son UTC + 1 hòraIDIOMA VALENCIÀ FORO - Registrar

Per mig d'esta pagina voste està demanant registrarse y ser membre del foro privat de la plana "IDIOMA VALENCIÀ" (http://idiomavalencia.com)

La plana IDIOMA VALENCIÀ y el seu foro (http://foro.idiomavalencia.com) tenen com a objectius l'estudi, la promocio y la defensa de la llengua valenciana. Prestant molta atencio a la necessitat de tindre una normativa verdaderament ajustà a la realitat llingüistica de la llengua valenciana parlà y tradicional.

Qui vullga ser membre d'este foro privat y participar en ell haura d'estar plenament conforme en els critèris generals senyalats a continuacio:

- La llengua valenciana es una llengua distinta y independent de la catalana, sense que forme "unitat" ni en ésta, ni en ninguna atra.
- La llengua valenciana es llengua pròpia y autòctona de l'històric Reyne de Valencia, naixcuda del llati vulgar parlat pels iberorromans valencians, que forma el seu pròpit diasistema ("diasistema valenciarromanic").
- La normativa de l'idioma valencià s'ha de fer conforme a la realitat llingüistica de la llengua valenciana parlà y tradicional.
- Es urgent y fonamental fer lo ans possible una actualisacio de la normativa p'acostarla al maxim a la llengua valenciana parlà y tradicional.
- Tot valenciaparlant o usuari natural de la llengua valenciana té dret a fer y presentar propòstes de millora normativa y a opinar en este assunt.
- Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foro.

Criticar o anar en contra, dirècta o indirèctament, d'estos critèris generals sera motiu de rebuig com a nòu membre del foro o d'expulsio del foro en cas de ser ya membre d'éste.

Una vòlta aceptats com a membres del foro, els foristes hauran d'observar tambe les normes intèrnes del foro.

Aixina mateixa, qui vullga registrarse ha d'estar d'acòrt en que l'administracio del foro arreplegue, guarde y faça us, conforme mana la llei, de la informacio y les senyes de qui se registra en el foro o participa com a membre en ell.cron
Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foroPowered by phpBB © phpBB Group
Traduit a la llengua valenciana per IDIOMA VALENCIÀ

Style designed by Team - Programming forum