IDIOMA VALENCIÀ FORO
http://foro.idiomavalencia.com/

En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV
http://foro.idiomavalencia.com/viewtopic.php?f=2&t=41
Pagina 1 de 1

Autor:  Mosatros [ 13 Mar 2016, 17:29 ]
Assunt:  En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV

En Fullana escriurem la llengua valenciana millor que en la RACV

La gramatica de la llengua valenciana de Fullana de 1915 (feta a encarrec de la "RACV" d'aquell any a Fullana) - sense ser perfècta - representa millor a la llengua valenciana que esta "nòva" gramatica de la RACV d'enguany (2015) que de "nòva" nomes té la etiqueta y que continúa mantenint senyes catalanisants inexistents en la verdadera llengua valenciana, les cuals nomes beneficien al catala y al catalanisme y perjudiquen a la llengua valenciana y als valenciaparlants.

La gramatica de Fullana NO fa normatives les terminacions catalanes -ADA, -ADES (vesprada, espardenyades) com fa la gramatica de la RACV, sinos que representa corrèctament la llengua valenciana que gasten tots els valenciaparlants gastant les terminacions -À, -AES: vesprà, espardenyaes.

La gramatica de Fullana no fa normatius els guionets catalans pompeufabrians com sí que fa la RACV: "pòrta-me", els cuals "unifiquen" el valencià de la RACV en el (sub)normalisat catalani. En la gramatica de Fullana els pronòms s'unixen dirèctament al vèrp sense guionets catalans: "pòrtame".

La gramatica de Fullana té unes regles d'acentuacio que no són les de l'AVL/IEC, mentres que la RACV ha impòst sense consens l'acentuacio catalana de l'AVL/IEC a les Normes d'El Puig, catalanisantles y desnaturalisantles.

Tots els valencianistes o valenciaparlants que vullguen escriure seguint una normativa que represente lo més corrèctament possible la llengua valenciana, podran trobar en la gramatica de Fullana una normativa molt més pròxima a la llengua valenciana que la feta per la RACV, present en la seua "nòva" gramatica d'enguany (2015).

Aixina, gastant la normativa de Fullana mos "actualisarem" y ningu mos podrà dir que mos inventem normatives, que escrivim "lo que ca u parla" (sense normativa) o que estem per la "anarquia normativa".

Fullana ha segut y encara és el més gran filòlec de la llengua valenciana... y la seua gramatica representa millor a la llengua valenciana que la de la RACV.

(El llibre facsimil de la gramatica de Fullana de 1915 se pòt trobar y/o demanar en la llibreria "Paris-Valencia" del Cap y Casal. Mireu de que no s'enganyen y vos donen un resum de la gramatica que Fullana publicà en 1922. La gramatica bòna y sancera es la de 1915)

Autor:  Tabala [ 16 Abr 2016, 16:08 ]
Assunt:  Re: En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV

Per la meua experiència puc dir que ha conegut a un fum d'escritorets de segon divisio regional que son castellaparlants y que com no tenen ni idea de quina es la verdadera llengua valenciana, els enganyen com a chinos, se creuen tots eixos romanços de lo "vulgar" y lo "cult" y al remat s'avergonyixen y reneguen de la verdadera llengua valenciana.

Estan convençuts de que escrivint en les coentes normatives de l'AVL o de la RACV son molt "cults", sense entendre que els texts coents que fan ningu te gana de lligirlos.

Autor:  Mosatros [ 21 Abr 2016, 18:09 ]
Assunt:  Re: En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV

Tabala escribió:
Per la meua experiència puc dir que ha conegut a un fum d'escritorets de segon divisio regional que son castellaparlants y que com no tenen ni idea de quina es la verdadera llengua valenciana, els enganyen com a chinos, se creuen tots eixos romanços de lo "vulgar" y lo "cult" y al remat s'avergonyixen y reneguen de la verdadera llengua valenciana.

Estan convençuts de que escrivint en les coentes normatives de l'AVL o de la RACV son molt "cults", sense entendre que els texts coents que fan ningu te gana de lligirlos.


Eixe és un gran problema: castellaparlants que no han mamat la llengua valenciana de menuts - nomes han escoltat a suns pares parlarlos en castellà y en consecuència ni han pogut dependre la verdadera llengua valenciana, ni la coneixen -, que ara vòlen reafirmarse com a "valencians" o com a "valencianistes" escrivint un "valencià de llibre" catalanisat, fals o arcaisant (inclus el de la RACV) que no representa corrèctament a la llengua valenciana.

Per si en això no en tinguerem pròu, damunt, li donen més importancia al "valencià de llibre" que a la verdadera llengua valenciana - posen el carro davant del cavall, li donen més mèrit a la estampeta que al pròpit sant -. Se pensen que escrivint (y mal) en "valencià de llibre" van a "salvar" a la llengua valenciana. Pa ells el mèrit el té "lo escrit" y no "lo parlat". No son capaços de vore que totes les llengües del mòn naixqueren y existiren mils d'anys sense escritura, que la escritura aparegue molt més tart. Que la escritura no li fa ninguna falta a una llengua pa sobreviure, que lo que li fa falta és que se parle y se transmitixca oralment de pares a fills. Pero en comoditat, en naturalitat, tal y com la llengua és, tal y com la evolucio la ha fet. Sense invents de llaboratori fets per comisaris politic-llingüistics.

Son ya molts anys d'invents de catalanistes y cultistes com pa saber y entendre que per eixe cami - el del "cultisme" - la llengua valenciana y els valenciaparlants no han fet més que recular y desapareixer.

Autor:  Tabala [ 27 Mai 2016, 13:32 ]
Assunt:  Re: En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV

La llengua valenciana - y senc molt tindre que dir aço - va "de cul y costera pac'avall" per culpa de catalanistes y cultistes.

Estos sarnachos han fet creure als valenciaparlants que "parlen mal", els han fet avergonyirse de la llengua valenciana - la verdadera - que han depres de sons pares.

Catalanistes y cultistes han introduit y continuen introduint l'auto-odi entre els valenciaparlants y "gracies" a esta gentola els valenciaparlants reneguen de la llengua valenciana a favor del castellà.

Es la llengua castellana - no la catalana - la que per culpa de catalanistes y cultistes s'acabarà imponent, per aixo tant catalanistes com cultistes volen impondre per la força de la dictadura politica y el totalitarisme de pensament unic el seu "valencià de llibre" (catala) bort y coent als valencians.

Pero aixo no passarà en la vida... per molt que rabien catalanistes y cultistes, el castellà te guanyà la partida davant d'eixe coent "valencià de llibre" que volen impondremos.

Llastima de temps que mos han fet pedre institucions que s'auto-nomenen "valencianistes", que sempre han actuat en moltissima tibiea, per no dir cobardia y tambe colaboracionisme en el PP o en els "amics" de l'AVL, y que en la seua inaccio han desactivat el valencianisme, perjudicant a éste y a la llengua valenciana (beneficiant nomes al catalanisme y al catala).

Pagina 1 de 1 Totes les hòres son UTC + 1 hòra
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/