Foro d'estudi, promocio y defensa de la llengua valenciana

Hui estem a 18 Ago 2019, 03:40

Totes les hòres son UTC + 1 hòra

Nòu tema Responder al tema  [ 1 mensage ] 
  Imprimir vista Tema anterior | Tema posterior 
Autor Mensage
NòtaPublicat: 13 Mar 2016, 17:32 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
Crec que seria una bòna idea tindre un llibre d'estil o guia pa escriure y parlar en llengua valenciana baix els critèris de:

- Gastar les paraules o usos llingüistics vius més tradicionals.
- Gastar les paraules o usos llingüistics vius més diferencials en el catala.

Per eixemple:

Dir "me té igual" en conte de "me dona lo mateix" (éste ultim tambe se gasta molt, pero es traduccio del "me da lo mismo" castellà).

Dir "aplegar" en conte de "arribar" (les dos son valencianes pero la forma "aplegar" no se gasta en catala).

Deuriem fer un esforç en escriure y parlar "més avalencianat" y "més diferencial" en aquells casos a on hu ham de fer "publicament" (foros, conferències, llibres, articuls, radio, televisio), perque fento aixina potenciarem la llengua valenciana y "demostrarem" - empiricament - que la llengua valenciana es diferent a la catalana.

--------------

A continuacio apegue un llistat de paraules que mos pot aprofitar com a guia o com a punt d'inici pa raonar sobre l'assunt plantejat en este fil.

- Abre // NO: Arbre

- Aixina // NO: Aixi

- Amparà, vesprà, mascletà // NO: Amparada, vesprada, mascletada (eliminacio de les terminacions catalanes -ADA, -ADES)

- Ampareumos, Vórelos, pentinarme (sense guionet) // NO: Ampareu-mos, ampareu-nos, vore-los, pentinar-me

- Amparo // NO: Empar

- Amprar ("amprar" en valencià es "prestar", no "gastar, usar, etc...)

- Ans ("ans" es forma valenciana que no gasten els catalanistes, éstos sempre gasten "abans")

- Aplegar ("aplegar" es forma unica valenciana, "arribar" es valenciana y catalana)

- Apoyar, fer costat (donar ajuda) // NO: Recolzar (solo cuando se apoya sobre los codos)

- Apoyo, fer costat (donar ajuda) // NO: Recolzament

- Assunt // NO: Assumpte, Assumte

- Atre, etc. // NO: Altre, etc.

- Avant // NO: Endavant

- Bonico // NO: Bonic

- Buçò // NO: Bustia

- Cambi, cambit // NO: canvi

- Carlos // NO: Carles

- Condat, conde // NO: Comtat, comte

- Consevòl // NO: Qualsevol

- Contornà // NO: Rodalies

- Convé, es convenient // NO: Cal (no obstant, sí que se gasta en sentit negatiu: "No cal")

- Cuento // NO: Conte ("les contes" son las cuentas (dinero))

- De mosatros, de vosatros (possessius perifrastics tradicionals: "Éstos son els dinés de mosatros y éstos atres els de vosatros")

- Defendre // NO: Defensar

- Dependre, apendre // NO: Aprendre

- Desamparats // NO: Desemparats

- Dimats // NO: Dimarts

- Dinés // NO: Diners

- Direccio // NO: Adressa ("adressar" en valencià es "enderezar")

- Disfrutar // NO: Fruir, gojar

- Dissapte // NO: Dissabte

- Els Reixos, Els Reis, Els Reis d'Orient // NO: Els Reis Macs

- En // NO: Ab, Amb

- En acabant, despues, més tart // NO: Despres

- Enguany // NO: Este any

- Entonses // NO: Llavors

- Escomençar, començar // NO: encetar ("encetar" nomes en coses "consumibles": "Encetar un melo")

- Este, etc. // NO: Aquest, etc.

- Fadri // NO: Solter

- Fecha // NO: Data

- Firmar // NO: Signar

- Fon // NO: Fou

- Fondo // NO: Fons

- Foro // NO: Forum, for

- Fruta // NO: Fruita

- Fúmbol (forma tradicional)

- Grifo (forma tradicional valenciana)

- Ha segut // NO: Ha sigut, ha estat

- Hasta, hasda, dasta // NO: Fins

- Impondre // NO: Imposar

- La Mare de Deu (més tradicional y popular que "Verge")

- NO: Lletraferit ("lletraferit" es una contaminacio floralista-catalanista)

- Llunt // NO: Lluny

- Lo que passa // NO: El que passa (neutre)

- Me té igual // NO: Me dona igual

- Menos // NO: Menys

- Mida (longitut, llargaria, amplaria) // Mesura (capacitat, volumen)

- Mos // NO: Nos, ens, us

- Mosatros // NO: Nosatres, nosatros, nosaltres

- No obstant // NO: Sin embargo

- Pancha (forma tradicional de hacer referencia al estómago)

- Pareix (critèri, opinio) // NO: Sembla ("Semblar" en valencià té el significat de "asemejarse", tener parecido físico: "El fill li sembla al pare")

- Pèdre // NO: Pèrdre

- Pendre // NO: Prendre

- Pòs // NO: Puix

- Reine, reyne // NO: Regne

- Senyes // NO: Dades

- Sigle // NO: Segle

- Sobre, en relacio a // NO: Al voltant

- Telefonejar // NO: Telefonar

- Telefono // NO: Telefon

- Tenedor, teneor // NO: Forqueta

- Tindre // NO: Tenir

- Vindre // NO: Venir

- Vosatros // NO: vosatres, vosaltres

- Vullc // NO: Vull

- Vullgut // NO: Volgut

- y // NO: i (conjuncio copulativa)


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
Vore mensages de fa:  Ordenar per  
Nòu tema Responder al tema  [ 1 mensage ] 

Totes les hòres son UTC + 1 hòra


No pòt obrir nòus temes en este Foro
No pòt respòndre a temes en este Foro
No pòt editar els seus mensages en este Foro
No pòt borrar els seus mensages en este Foro
No pòt enviar adjunts en este Foro

Buscar:
Anar a:  
cron
Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foroPowered by phpBB © phpBB Group
Traduit a la llengua valenciana per IDIOMA VALENCIÀ

Style designed by Team - Programming forum