IDIOMA VALENCIÀ FORO
http://foro.idiomavalencia.com/

"VALENCIA" en "e tancà", may en "e obèrta" a la catalana
http://foro.idiomavalencia.com/viewtopic.php?f=3&t=64
Pagina 1 de 1

Autor:  Mosatros [ 03 Mai 2016, 03:49 ]
Assunt:  "VALENCIA" en "e tancà", may en "e obèrta" a la catalana

En llengua valenciana el nóm "Valencia" sempre l'han pronunciat els valenciaparlants en "e tancà" (e): "Valencia", may en "e obèrta" (è): "València", que és com heu fan els catalans y com els catalanistes imperialistes anti-valencians li hu vòlen impòndre al pòble valencià.

Inclus existixen testimònis de catalanistes (AVL, Sanchis Guarner) que confirmen el fet de que "Valencia", en llengua valenciana, se pronuncia en "e tancà" , encara que en acabant, anant en contra de la realitat y de la verdadera llengua valenciana, els catalanistes reneguen de lo pròpit, de lo verdaderament valencià, y per mig d'embolics miren d'impòndre, sense base cientifica o llingüistica, la escritura a "la catalana" en "e obèrta": "València" (com a mòstra de sumisio y obediència a l'amo imperialiste catala que els mana y diu com han de parlar y escriure).

"Valencia sempre ha patit de traidors sense dignitat, que han preferit agenollarse davant lo foraster catala, ans que defendre lo pròpit valencià"

Autor:  Mosatros [ 03 Mai 2016, 03:58 ]
Assunt:  Re: "VALENCIA" en "e tanca", may en "e obèrta" a la catalana

'Valéncia' i no 'València'
En tot el Regne de Valéncia es diu 'Valéncia'. Els noms de les coses valencianes són cosa dels valencians, i no de ls catalans ni dels filòlecs que entre uns i atres pretenen variar els topònims valencians. ¡ És cosa del poble valencià !
[EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA. PERQUE I CÓM S'HA D'ESCRIURE LA QUE ES PARLA, Miquel Adlert Noguerol, p. 103, Valencia 1977]

[e oberta] Apareix en posicio tonica:
- en les paraules cultes, seguida de silaba que comprén una ‘i’: ‘gremi, tesis, ciencia, extasis, premi’ (exceptuant ‘iglesia, sepia, cenia, sequia, tenia, bestia, Denia, Valencia’);
[FONO INTRODUCCIO A LA FONOLOGIA VALENCIANA, Josep Boronat Gisbert, p. 66]

LA PRONUNCIACIÓ ESTÀNDARD DEL VALENCIÀ
[...]
[...] en les paraules ’què’, ’perquè’ i ’València’, i en atres casos (’època’, ’sèrie’, etc.) la ’e’ es pronuncia tancà.
[* o siga: ‘qué’, ‘perqué’, ‘Valéncia’, ‘época’, ‘série’, etc.]
[GRAMÀTICA NORMATIVA VALENCIANA, Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), p. 22, Valencia 2006]

[...] la paraula 'València' es pronuncia en 'e' tancà [...]
[* o siga:‘Valéncia’]
[GRAMATICA VALENCIANA, Manuel Sanchis Guarner, p. 73, re-edicio (1993) de la 1ª ed. 1950]

Autor:  Tabala [ 05 Mai 2016, 19:44 ]
Assunt:  Re: "VALENCIA" en "e tancà", may en "e obèrta" a la catalana

Yo vullc senyalar aci lo incoherents y negatius que poden ser els "arguments" dels "filolecs" de la RACV pals interesos de la llengua valenciana y el valencianisme.

Ha llegit y sentit dir als de la RACV una muntonà de voltes que el pronom "mosatros" no pot ser normatiu perque es "vulgar", perque aixina es com heu diu el poble valencià, els valenciaparlants, el "vulgo". Y que per aixo, per ser "vulgar", la RACV vol impondre la seua forma "culta" y inventà "nosatres".

Ara be, en el cas de "València" en "e oberta" a la catalana y "Valencia" en "e tancà" a la valenciana, diuen que la forma que l'AVL dona com a "culta": "València" (a la catalana) no pot ser la forma normativa perque el poble valencià, els valenciaparlants, el "vulgo" pronuncia "Valencia" en "e tancà".

¿Entonses qué...?¿Pa uns casos el poble valencià - el "vulgo" - si que li aprofita a la RACV y pa uns atres no..?

¿No estan els catalanistes de l'AVL ficantmos el "València" a la catalana en els mateixos "raonaments" que gasta la RACV pa ficarmos per la força el seu "nosatres" inventat en conte d'acceptar com a normatiu el general "mosatros" que diuen la inmensa majoria de valenciaparlants...?

¿Quina força moral o "filologica" te la RACV pa ferli front a l'AVL si la RACV fa lo mateix que fan els catalanistes..?

La RACV pert tota credibilitat com a entitat normativa pos fa com fa l'AVL: dictaminar desde l'arbitrarietat y la incoherencia en base a les seues convenencies, dient en uns casos que lo "cult" es lo correcte y en uns atres, equivalents, que hu es lo "vulgar". Aixo no es treballar en un metodo cientific, aixo es fer lo que a u li ve en gana cuant li pareix.

Totes estes incoherencies y arbitrarietats de la RACV nomes fan que afavorir al catalanisme y perjudicar a la llengua valenciana, als valenciaparlants y al valencianisme.

Autor:  Mosatros [ 26 Mai 2016, 04:44 ]
Assunt:  Re: "VALENCIA" en "e tancà", may en "e obèrta" a la catalana

Els de la RACV fan igual que els catalanistes de l'AVL. Van al seu cacherulo y convenència. Igual ara te diuen una còsa, que a renglo seguit la contraria - en més barra que esquena - per tal d'embotir dins la normativa lo que a ells els ve en gana.

Pagina 1 de 1 Totes les hòres son UTC + 1 hòra
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/