IDIOMA VALENCIÀ FORO
http://foro.idiomavalencia.com/

Sainets valencians, verdadera fònt de coneiximent
http://foro.idiomavalencia.com/viewtopic.php?f=9&t=65
Pagina 1 de 1

Autor:  Mosatros [ 07 Mai 2016, 05:53 ]
Assunt:  Sainets valencians, verdadera fònt de coneiximent

Els sainets valencians son unes de les millors fònts de coneiximent y ensenyança de la verdadera llengua valenciana que tenim.

Molts valenciaparlants, per culpa de la manipulacio catalanista y/o "cultista", se troben insegurs a l'hòra de gastar paraules o formes llingüistiques plenament valencianes. Son paraules que catalanistes (AVL) y "cultistes" (RACV) rebugen per "vulgars" - per ser les que el pòble (vulgo) valencià gasta.

Estes paraules que els valenciaparlants han depres de sons pares y majors. les podran trobar en estos sainets confirmant aixina que la llengua valenciana que han heretat de sons pares és una llengua absolutament corrècta, funcional, dòlça y bonica.

Tingam l'orgull, la valentia y la valenciania que tingueren els autors dels sainets y defengam en el cap ben alt la verdadera llengua valenciana naixcuda y parlà pel pòble valencià.

- "Una nugolà d'estiu" (José García Capilla, 1871)
https://drive.google.com/file/d/0B7XYCt ... sp=sharing

- "Aixina debien ser totes" (José María Garrido, 1923)
https://drive.google.com/file/d/0B7XYCt ... sp=sharing

Autor:  Mosatros [ 26 Mai 2016, 04:18 ]
Assunt:  Re: Sainets valencians, verdadera fònt de coneiximent

Un parell d'òbres més, les dos de Constanti Llombart. Una d'elles no és un sainet pero està feta en molta sorna y és pròu interessant.

- "L'agüela Puala" (Constanti Llombart, 1886)
https://drive.google.com/file/d/0B7XYCt ... sp=sharing

- "Tabal y donsayna" (Constanti Llombart, 1878)
https://drive.google.com/file/d/0B7XYCt ... sp=sharing

Autor:  Tabala [ 27 Mai 2016, 13:45 ]
Assunt:  Re: Sainets valencians, verdadera fònt de coneiximent

Mel de romer

Autor:  Mosatros [ 29 Mai 2016, 05:23 ]
Assunt:  Re: Sainets valencians, verdadera fònt de coneiximent

A l'hòra de valorar llingüisticament els sainets s'ha de tindre en conte el caracter humoristic y sarcastic pròpit d'estes òbres. N'hi han casos a on l'autor fa us de paraules de la llengua castellana com a recurs humoristic, pero en uns atres casos les paraules estan ahi perque son les que gasten els valenciaparlants de manera normal y general.

Per eixemple, trobem en cèrta frecuència, inclus en una mateixa òbra y casi una al costat de l'atra, les formes "pues" y "pòs". Eixes son les formes predominants depenent tambe de l'autor. És evident que son les formes normals que gasten els valenciaparlants, tant una com l'atra. La primera coincidix en la forma castellana. La segon és forma valenciana consecuència de la evolucio pròpia de la llengua valenciana (puerta > pòrta, cuerda > còrda, hueso > òs, puente > pònt, fuente > fònt, pues > pòs. UE > Ò).

En llengua castellana "pos" és forma contraria a la evolucio del castellà y per això la consideren forma inapropià, pero en llengua valenciana passa al contrari, és la forma que s'ajusta a la evolucio y mecanica intèrna de l'idioma valencià.

Per tant, mos ham de llevar les quimeres que els catalanistes de l'AVL o els cultistes de la RACV mos han ficat dins del cap y acceptar "pòs" com a forma pròpia valenciana que s'ha de gastar a tots els nivells, deixant de costat el coent arcaisme/catalanisme "puix", una forma mòrta inexistent hui en dia en la llengua valenciana que vòlen impòndre per la fòrça de l'engany, la coaccio y l'adoctrinament.

Pagina 1 de 1 Totes les hòres son UTC + 1 hòra
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/