Foro d'estudi, promocio y defensa de la llengua valenciana

Hui estem a 15 Sep 2019, 21:39

Totes les hòres son UTC + 1 hòra

Nòu tema Responder al tema  [ 5 mensages ] 
  Imprimir vista Tema anterior | Tema posterior 
Autor Mensage
 Assunt: Apostrofar que
NòtaPublicat: 01 Abr 2016, 08:46 

Registrat: 28 Mar 2016, 11:26
Mensages: 9
Diu la gramàtica de Fullana de 1915 en el capítul VII:

Usarém de l'apóstrofo: (...) Quint. En la paraula "que", cuan es conjunció, may cuan es relatiu:
Desige qu'ell vinga pronte; crec qu'ell tardará.
(pàg. 58)

Trobem també en tota la gramàtica de Fullana l'us del "que" apostrofat en casos com:

Lo qu'está fòra de tot dupte, es qu'el valenciá (pàg. 6)
hi ha que dir qu'el explendor del seu lèxic fon breu (pàg. 8)
Aixina s'explica qu'un problema (pàg. 10)
i qu'estes línees s'òbrin pas (pàg. 11)
etc.

¿Qué opineu sobre apostrofar el "que"?

La meua opinió és que és millor no apostrofarlo en el registre cult per estes raons:

1) Pronunciar el "que" a tot hora sense elidir la "e" no se me fa tan molest o antinatural com pa necessitar apostrofarlo.
2) Se me fa complicat enrecordarme cada vegà d'apostrofarlo.
3) L'excesiva apostrofació me pareix incómoda y antiestètica.

Pero per contra sí que soc partidari de que existixca la regla d'apostrofació del "que" pa aplicarla cuan volem reproduir en més fidelitat usos de la llengua parlà, pues és un fenomen d'elisió que considere que sí que existix.


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 01 Abr 2016, 18:37 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
Ferrer escribió:
Diu la gramàtica de Fullana de 1915 en el capítul VII:

Usarém de l'apóstrofo: (...) Quint. En la paraula "que", cuan es conjunció, may cuan es relatiu:
Desige qu'ell vinga pronte; crec qu'ell tardará.
(pàg. 58)

Trobem també en tota la gramàtica de Fullana l'us del "que" apostrofat en casos com:

Lo qu'está fòra de tot dupte, es qu'el valenciá (pàg. 6)
hi ha que dir qu'el explendor del seu lèxic fon breu (pàg. 8)
Aixina s'explica qu'un problema (pàg. 10)
i qu'estes línees s'òbrin pas (pàg. 11)
etc.

¿Qué opineu sobre apostrofar el "que"?

La meua opinió és que és millor no apostrofarlo en el registre cult per estes raons:

1) Pronunciar el "que" a tot hora sense elidir la "e" no se me fa tan molest o antinatural com pa necessitar apostrofarlo.
2) Se me fa complicat enrecordarme cada vegà d'apostrofarlo.
3) L'excesiva apostrofació me pareix incómoda y antiestètica.

Pero per contra sí que soc partidari de que existixca la regla d'apostrofació del "que" pa aplicarla cuan volem reproduir en més fidelitat usos de la llengua parlà, pues és un fenomen d'elisió que considere que sí que existix.


Tens rao en que Fullana arreplega una regla p'apostrofar la conjuncio "que" en la Segon part cap. VII (pag. 58) de la seua gramatica de 1915. El cas es que l'atre dia la vaig repassar pero com heu vaig fer per damunt damunt, no me vaig donar conte d'esta regla.

De totes maneres, continue pensant lo mateix. Yo nomes apostrofaria els pronòms dèbils a final de paraula en els casos a on el parlant vòl deixar constancia de la seua pronunciacio (elidint la vocal) "menja't" (ménjate), per tal d'evitar confusio en unes atres formes "menjat" (participi). Vullc senyalar que no tots els valenciaparlants fan eixe tipo d'elisio, n'hi ha qui pronuncia sense elidir (ménjate).

Tots els parlants de totes les llengües del mòn elidixen moltissimes vocals al parlar. N'hi han llengües que la seua normativa no representa estes elisions y aixina y tot els seus parlants al lligir lo escrit continuen elidint a on ells tenen per costum de fero. Per una atra banda, les llengües que tenen normatives a on gasten l'apòstrof, nomes presenten alguns casos d'elisio, no tots, que en son moltissims més. En el cas de la llengua valenciana, yo crec que açò es consecuència tambe de la "mania" de voler diferenciar la normativa escrita de la castellana. Una "mania" - que no se parega al castellà - escampà pel catalanisme y que ha cuallat molt entre els "cultistes".

Per eixemple, tu parles del "registre cult", que es una terminologia pròpia dels "cultistes" y "tecnòcrates" de la RACV (escampà per la propaganda catalanista de fa la pila d'anys). Esta terminologia y dicotomia "cult/vulgar" es l'engany que els cultistes/tecnòcrates/dictaors llingüistics gasten p'anar colant y "justificant" tots els catalanismes/arcaismes/invents dins la seua normativa en perjui de la verdadera llengua valenciana.

Crec que vas una miqueta errat gastant eixa terminologia ("cult, vulgar, registre cult", etc...). Les paraules, al meu entendre, no son ni "cultes", ni "vulgars". La clau està en vore si formen part de la realitat parlà, viva y tradicional o no formen part d'ella. Si en elles mos comuniquem eficientment, o si, per ser estranyes, donen pèu a una comunicacio deficient. La "cultura" o la "vulgaritat" és un assunt personal y subjectiu al marge de la realitat de la llengua valenciana, que té més que vore en lo que la persona diu (el fondo, les idees) y cóm heu interpreta qui l'escolta (si el veu com una persona que sap de qué parla o com un ignorant que no sap ni lo que diu).


Última edición por Mosatros el 05 Abr 2016, 09:50, editado 1 vez en total

Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 02 Abr 2016, 00:44 

Registrat: 28 Mar 2016, 11:26
Mensages: 9
Mosatros escribió:
Per eixemple, tu parles del "registre cult", que es una terminologia pròpia dels "cultistes" y "tecnòcrates" de la RACV (escampà per la propaganda catalanista de fa la pila d'anys). Esta terminologia y dicotomia "culte/vulgar" es l'engany que els cultistes/tecnòcrates/dictaors llingüistics gasten p'anar colant y "justificant" tots els catalanismes/arcaismes/invents dins la seua normativa en perjui de la verdadera llengua valenciana.

Crec que vas una miqueta errat gastant eixa terminologia ("culte, vulgar, registre culte", etc...). Les paraules, al meu entendre, no son ni "cultes", ni "vulgars". La clau està en vore si formen part de la realitat parlà, viva y tradicional o no formen part d'ella. Si en elles mos comuniquem eficientment, o si, per ser estranyes, donen pèu a una comunicacio deficient. La "cultura" o la "vulgaritat" és un assunt personal y subjectiu al marge de la realitat de la llengua valenciana, que té més que vore en lo que la persona diu (el fondo, les idees) y cóm heu interpreta qui l'escolta (si el veu com una persona que sap de qué parla o com un ignorant que no sap ni lo que diu).


Possiblement "cult" no és el terme correcte, es de veres, potser que "estàndar" se parega més a lo que volia dir. En definitiva, lo que volia dir és que soc partidari de que "per defecte" may s'apostrofe el "que", pero que se disponga de les regles pa apostrofarlo en cas de que circunstancialment se vullguen reproduir eixes elisions.

És molt habitual que els valencians parlem aixina:

Lo qu'has fet no està be
Tens qu'emportarte això
Açò no és lo qu'imaginava
Vullc qu'òmpligues el picher
Lo qu'una dona vol no és això

Tindre disponibles unes regles pa escriure això considere que no està mal, podent usarse en diàlecs lliteraris, en cançons, en transcripcions orals, en mensages informals, etc. Pero eixes regles d'apostrofació no deurien aplicarse "de normal", fora d'eixos contextos.


Última edición por Ferrer el 02 Abr 2016, 08:07, editado 1 vez en total

Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 02 Abr 2016, 02:45 

Registrat: 18 Mar 2016, 01:54
Mensages: 87
Ferrer escribió:
Mosatros escribió:
Per eixemple, tu parles del "registre cult", que es una terminologia pròpia dels "cultistes" y "tecnòcrates" de la RACV (escampà per la propaganda catalanista de fa la pila d'anys). Esta terminologia y dicotomia "culte/vulgar" es l'engany que els cultistes/tecnòcrates/dictaors llingüistics gasten p'anar colant y "justificant" tots els catalanismes/arcaismes/invents dins la seua normativa en perjui de la verdadera llengua valenciana.

Crec que vas una miqueta errat gastant eixa terminologia ("culte, vulgar, registre culte", etc...). Les paraules, al meu entendre, no son ni "cultes", ni "vulgars". La clau està en vore si formen part de la realitat parlà, viva y tradicional o no formen part d'ella. Si en elles mos comuniquem eficientment, o si, per ser estranyes, donen pèu a una comunicacio deficient. La "cultura" o la "vulgaritat" és un assunt personal y subjectiu al marge de la realitat de la llengua valenciana, que té més que vore en lo que la persona diu (el fondo, les idees) y cóm heu interpreta qui l'escolta (si el veu com una persona que sap de qué parla o com un ignorant que no sap ni lo que diu).


Possiblement "cult" no és el terme correcte, es de veres, pot ser que "estàndar" se parega més a lo que volia dir. En definitiva, lo que volia dir és que soc partidari de que "per defecte" may s'apostrofe el "que", pero que se disponga de les regles pa apostrofarlo en cas de que circunstancialment se vullguen reproduir eixes elisions.

És molt habitual que els valencians parlem aixina:

Lo qu'has fet no està be
Tens qu'emportarte això
Açò no és lo qu'imaginava
Vullc qu'òmpligues el picher
Lo qu'una dona vol no és això

Tindre disponibles unes regles pa escriure això considere que no està mal, podent usarse en diàlecs lliteraris, en cançons, en transcripcions orals, en mensages informals, etc. Pero eixes regles d'apostrofació no deurien aplicarse "de normal", fora d'eixos contextos.


Igual te dirli "estandart" que dirli "culte", "de normal" o lo que siga si en eixes classificacions s'acaba aplegant a la mateixa discriminacio llingüistica que patim hui en dia de ma dels cultistes (AVL, RACV). Llengua valenciana nomes n'hi ha una y en ella tot lo mon s'enten perfectament ya siga parlant o escrivint lo que siga.

En cuant a lo dels apostrofs son un tema menor ortografic. N'hi han uns atres assunts llingüistics mes importants. Mentires sobre paraules o formes valencianes que els mestres els han ficat en el cap als valencians pa que no les gasten y que hauriem de vore com informar pa que els valencians heu sapien y no tinguen quimera en gastarles.


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
NòtaPublicat: 02 Abr 2016, 15:43 
Avatar d'Usuari

Registrat: 19 Feb 2015, 18:08
Mensages: 81
Ferrer escribió:
Possiblement "cult" no és el terme correcte, es de veres, potser que "estàndar" se parega més a lo que volia dir..."cult" o "estandart" ve a ser lo mateix. Una trampa, un engany p'anar colant lo que als "cultistes" y/o "tecnòcrates" de la llengua els ve en gana impòndre en contra de la realitat de la llengua valenciana.

L'eixemple el tenim, sense anar més llunt, en la mateixa RACV que cuant tenen gana de colar els seus invents inexistents dins la llengua valenciana parlà, viva y tradicional, no tenen empaig, en més barra que esquena, en fer referència a la llengua "estandart" dient que tal o cual paraula forma part de la llengua "estandart" - per eixemple l'inexistent pronòm "nosatres" -, com si la llengua "estandart" fòra una còsa real.

La llengua "estandart" és la NORMATIVA y és un INVENT. La llengua "estandart" de la RACV es la normativa que inventa la RACV, per tant, no pòts donarli validea normativa a una paraula per estar dins de la normativa que tu mateixa has fet al teu gust y capricho. No pòts ficar al teu cacherulo una paraula dins la normativa y en acabant dir que és valida perque està dins la normativa. La normativa no se valida a ella mateixa. La normativa se valida comparantla en la llengua valenciana parlà, viva y tradicional. Si la normativa representa corrèctament a la llengua valenciana estara ben feta, si no la representa estara mal feta y no aprofitarà pa res.

En el cas de l'invent del "nosatres" com la RACV sap perfèctament que eixa paraula no existix en la llengua valenciana parlà, viva y tradicional, fa lo que fan els catalanistes: manipular el llenguage y els tèrmens per tal d'enganyar als valencians. Aixina, sense cap rigor cientific dictamina que "nosatres" està en la normativa (llengua "estandart") perque forma part de la normativa (llengua "estandart"). Una "justificacio" de lo més pueril y acientifica, que no justifica, ni valida res y no fa més que demostrar que els aficionats de la RACV patixen dels mateixos vicis que els mentirosos y manipulaors de la catalanista AVL.

Conclusio, tots eixos embolics y manipulacions de llengües "cultes", "estandarts", etc, nomes que "aprofiten" que pa enganyar als valencians y perjudicar a la llengua valenciana.


Pac'amunt
   
Respòndre citant  
Vore mensages de fa:  Ordenar per  
Nòu tema Responder al tema  [ 5 mensages ] 

Totes les hòres son UTC + 1 hòra


No pòt obrir nòus temes en este Foro
No pòt respòndre a temes en este Foro
No pòt editar els seus mensages en este Foro
No pòt borrar els seus mensages en este Foro
No pòt enviar adjunts en este Foro

Buscar:
Anar a:  
cron
Cada foriste és responsable exclusiu de les opinions o continguts que puga publicar en el foroPowered by phpBB © phpBB Group
Traduit a la llengua valenciana per IDIOMA VALENCIÀ

Style designed by Team - Programming forum